Hjem > Nyheter > Bransjenyheter

Utstyr for oljeboring

2023-08-04

Hovedsakelig inkludert oljeborerigger, boreverktøy, boreinstrumenter og hjelpeutstyr. Boreriggen som brukes i den roterende boremetoden består hovedsakelig av en mast og løfteanordning, en kraftmaskin og transmisjonsanordning, en borepumpe og et sirkulasjonssystem for borevæske, etc., som brukes til å oppnå funksjoner som å løfte og rotere borestrengen (rørstreng) og sirkulerende borevæske. Boreverktøy og -instrumenter brukes til å kontrollere formasjonstrykket og overvåke og kontrollere boreprosessparametere under boreprosessen.